Hvad er GadeTro?

GadeTro er et netværk af folk, der gerne vil tale om tro i på gaden.

Mere præcist er det et netværk af evangelisk-lutherske evangelist-teams hele landet over. Netværket er administreret af SnakTro, som hører under IndreMission. Siden GadeTro skal fungere som stedet hvor man kan finde de individuelle evangelist-teams, komme i kontakt med dem, og blive en del af netværket.

Bliv en del af GadeTro

Hvad kan GadeTro?

Helt konkret kan netværket bruges til at søge hjælp til praktiske opgaver, så som ansøgning af tilladelser eller folk til at gå på gaden, og sparing på hvordan evangelister missionerer i resten af Danmark. Desuden vil der være et årligt lederforum, hvor man kan møde evangelister fra hele Danmark og udveksle erfaringer og ideer.

Når man er en del af GadeTro netværket får man mulighed for at få tilsendt forskellige materialer så som kopper, klistermærker, små bannere, et lille A-skilt, trækvogn, borde, etc. alt sammen med GadeTro’s logo som vil blive tilpasset lokalområdet.

På hjemmesiden vil dit team komme til at stå på kortet. Frivillige vil nemmere kunne se hvor og hvornår de kan hjælpe til, hvis de gerne vil evangeliserer på gaden. Folk I møder vil også kunne se hvor og hvornår I er på gaden igen.

IMs evangeliserende rejsehold SnakTro, vil gerne hjælpe  og samle erfaring. Derfor vil de gerne besøge alle grupper mindst én gang hvert halve år.

Hvad kan du forvente af GadeTro?

  • Løbende kontakt med SnakTro-teamet
  • Gratis kopper og på forhånd aftalte materialer til uddeling, som SnakTro teamet, har med når de besøger jer.
  • Klistemærker til kander og borde, små A-skilte, trækvogn etc. hvis dette ønskes
  • Hjælp til ansøgning af lovpligtige tilladelser.
  • Hjælp til konflikthåndtering/mægling for eksempel i tilfælde af at det lokale missionshus ikke vil samarbejde, eller i tilfælde af nogle frivillige forsøger at trække jeres team i ikke-evangelisk-luthersk retning.

Bliv en del af GadeTro

For at blive en del af netværket forventer vi at:

  • I går på gaden mindst en gang hvert halve år, sammen med SnakTro-teamet.
  • I opretter en åben facebookside, hvor man kan ser hvor og hvornår i er på gaden.
  • Jeres projekt er evangelisk-luthersk

Hvis du ønsker at blive en del af GadeTro netværket eller høre nærmere, så kontakt SnakTro-teamet på Kontakt@SnakTro.dk eller ring på 22 330 440